Veelgestelde vragen (FAQ)

Sommige vragen worden regelmatig aan ons gesteld. In dit document geven we uitgebreid antwoord op deze veelvoorkomende vragen.

Hoe zien jullie vrij wapenbezit concreet gebeuren?

Wij pleiten voor een wapenwet naar Tsjechisch model. In tegenstelling tot in Nederland is zelfverdediging daar een valide reden om een vuurwapenvergunning aan te vragen. Daarbij zijn verschillende eisen gebonden aan het vuurwapenbezit: – Er moet een theoretische toets worden gehaald over onder andere het veilig omgaan met een vuurwapen en wat legitieme redenen zijn om je vuurwapen te gebruiken in het geval van zelfverdediging. – Er moet een praktijktoets worden gehaald waarin het veilig omgaan met het vuurwapen, het kunnen onderhouden en schoonmaken van een vuurwapen en de accuraatheid worden getoetst. – Een arts controleert de ogen, het gehoor en het evenwichtsvermogen waarbij bij twijfel wordt doorverwezen naar een specialist. Mensen met psychologische problemen worden afgekeurd, net als mensen met een verslavingsverleden. – Met een Verklaring Omtrent Gedrag moet worden aangetoond dat iemand niet eerder geweldsdelicten heeft gepleegd. Daarnaast willen wij beginnen door enkel vuistvuurwapens te legaliseren. Een belangrijke eerste stap zal wat ons betreft een versoepeling van de opslageisen zijn. Nu moeten munitie en vuurwapen los van elkaar in verankerde kluizen bewaard worden. Daardoor is het onmogelijk om in een situatie waar seconden tellen een vuurwapen gereed te hebben. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen verdedigen.

Dan krijg je toch Amerikaanse toestanden?

Wij willen geen wapenwetten zoals de Amerikaanse maar een wapenwet zoals die in Tsjechië. Daarnaast moet je niet vergeten dat veel grote schietincidenten plaatsvinden op plekken waar vuurwapens al niet zijn toegestaan, zoals in “gun free zones” en in steden als Chicago, Washington en New York die haast nog strengere wapenwetten hebben dan Nederland. Er zijn in de VS ook vele schiet- en mesincidenten voorkomen doordat iemand met een vuurwapen ingreep, kijk bijvoorbeeld hier. Wij pleiten ook voor psychologische tests door een arts voordat een vuurwapen mag worden verstrekt. De laatste tien grote schietincidenten werden allen verricht door mensen die aan de antidepressiva waren. Die zouden onder ons systeem niet aan een vuurwapen zijn gekomen.

In Amerika heeft een jongetje van zes zijn broertje van vier neergeschoten. Willen jullie dat soms?

Dat is heel ernstig en heel erg triest. Maar het is vooral onverantwoordelijk van de ouders om een vuurwapen bereikbaar te maken voor kleine kinderen. Je zet ook geen bleek op tafel waar kleine kinderen bij zijn, die zet je in een kast met kinderslot. Zo moet je ook met een vuurwapen omgaan; voorzichtig en verantwoordelijk. Als onderdeel van de vergunningsprocedure moet dan ook getoetst worden of iemand veilig en verantwoordelijk met zijn vuurwapen kan omgaan.

Hoe voorkom je dat gestoorden aan een wapen komen? Hoe voorkom je een nieuwe Tristan van der Vlis?

Helemaal voorkomen kun je nooit, ook niet in de huidige situatie met strenge wapenwetten. Dat laten Tristan van der Vlis en Karst Tates (die een slachting aanrichtte met zijn auto) wel zien. Die konden beiden een slachting aanrichten ondanks de strenge Nederlandse wapenwetten. Hetzelfde geldt voor de terroristen in Parijs, Brussel en Nice. Je kunt wel proberen te voorkomen dat gekken aan een wapen komen door strenge psychologische tests, uitgevoerd door een arts, en door een Verklaring Omtrent Gedrag te eisen.

Hoe voorkom je dat criminelen hiermee aan een vuurwapen komen?

Dat is helaas niet te voorkomen, ook nu al niet. Criminelen (en terroristen) houden zich helaas niet aan de wet, dus ook niet aan de wapenwet en komen nu al aan vuurwapens. De enige die nu geen vuurwapen heeft is de burger die zichzelf wil beschermen; hij of zij wil zich aan de wet houden en zal dus geen (illegaal) vuurwapen aanschaffen. Van die ongelijkheid willen wij af. Illegaal wapenbezit bij criminelen en terroristen moet je aanpakken maar dat betekent niet direct dat je ook goedwillende mensen moet ontwapenen. Overigens pleiten wij er ook voor dat bij een wapenvergunning wordt geëist dat iemand een Verklaring Omtrent Gedrag kan laten zien.

Grijpt bij vrij wapenbezit niet iedereen meteen naar een vuurwapen bij de minste of geringste ruzie?

Dat is niet de praktijk die we in landen als Tsjechië, Canada, Zwitserland en Nieuw-Zeeland zien. Mensen lijken in veel gevallen juist minder snel geneigd een ruzie te laten escaleren uit angst dat de ander een vuurwapen draagt. Mensen beschikken nu redelijk vrij over messen en slagwapens en die worden ook niet zomaar bij iedere ruzie tevoorschijn gehaald.

Jullie hebben het over een gestegen onveiligheid, toch lees ik in de krant dat de criminaliteitscijfers zijn gedaald, hoe zit dat?

Als de media spreken van gedaalde criminaliteitscijfers kijken ze daarbij alleen naar de aangiften. Maar het probleem is dat veel slachtoffers van criminaliteit al geen aangifte meer doen omdat ze het gevoel hebben dat daar toch niets mee zal gebeuren. Dat wordt ook erkend door de politievakbond. In werkelijkheid is de onveiligheid in Nederland sterk toegenomen de laatste jaren.