Waar wij voor staan

Vrij Wapenbezit Nederland is opgericht in de zomer van 2016 om aandacht te vragen voor het groeiende veiligheidsprobleem in Nederland. Wij vinden het schandalig dat gewone mensen niet het recht hebben zichzelf effectief te verdedigen. Hoewel je formeel wel iets terug mag doen als iemand je aanvalt, heeft dat in de praktijk weinig betekenis. Je staat immers vrijwel altijd tegenover een crimineel die zichzelf heeft bewapend en beter heeft voorbereid op zijn daad. Gewone mensen zijn in dit land machteloos gemaakt tegen crimineel boeventuig.

Wij pleiten daarom voor verstandigere, verantwoordelijke vuurwapenwetten. Gewone burgers die niets verkeerd doen en enkel zichzelf en hun familie of winkel willen beschermen, hebben het recht om een vuurwapen te bezitten. VWN maakt zich hard voor dit recht. Wij pleiten daarbij niet voor een volledig vrij wapenbezit, maar voor een vergunningensysteem waarbij burgers onder strenge voorwaarden een vuurwapen kunnen aanschaffen ter zelfverdediging.

Daarbij zien wij de Tsjechische wapenwet als voorbeeld. Tsjechië voerde in 1995 een vrijere wapenwet in die zeer succesvol is gebleken. Sinds de invoering ervan is het aantal moorden gehalveerd en ook de criminaliteitscijfers zijn sterk gedaald. Tsjechië is nu een van de veiligste landen van Europa.

In ons voorstel krijgen burgers een vuurwapenvergunning onder de volgende voorwaarden:

  • Het voldoende scoren bij een theorietoets waarin onder andere wordt getoetst dat iemand veilig kan omgaan met het vuurwapen, wanneer een vuurwapen legitiem mag worden gebruikt en wat de wettelijke eisen zijn, die verbonden zijn aan het wapenbezit.
  • Het voldoende scoren bij een praktijktoets die wordt afgelegd bij een gecertificeerd schietinstructeur. Daarbij wordt zowel gekeken naar het veilig omgaan met het vuurwapen, het kunnen onderhouden van een vuurwapen als het accuraat kunnen schieten.
  • Het bezitten van een verklaring van de huisarts dat de aanvrager psychisch in orde is (dat de aanvrager geen behandeling voor psychische problemen doorgaat of dit in de laatste vijf jaar doorgaan heeft).
  • Het bezitten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dat aantoont dat je niet veroordeeld bent voor geweldsdelicten.

Een dergelijke wapenwet is streng, maar rechtvaardig. Het staat vuurwapenbezit toe, maar op een verantwoorde manier. Daar pleiten wij voor: verstandige, verantwoorde wapenwetten die zelfverdediging weer mogelijk maken in Nederland. Dat is de enige manier waarop we beschaafde burgers effectief kunnen beschermen tegen criminelen en terroristen.

Lees hier meer over de Tsjechische wapenwet.